HÅLLBARHETSREDOVISNING

2019

HÅLLBARHETS
REDOVISNING

2019

Tillsammans bygger vi starka relationer och erbjuder Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar

– för att vi älskar människor –

Varberg Energi AB / Varberg Energimarknad AB

Välkommen att ta del av vår hållbarhetsredovisning 2019 och hur vi utmanar både oss själva och andra

– det här är vi –

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin