Ekologisk hållbarhet

För oss är det viktigt med en ekologisk hållbarhet i allt vi gör. I den bästa av världar skulle vi människor leva efter de begränsade resurser som jorden har idag. Men det gör vi inte. Istället fortsätter vi att äventyra hållbarheten i både ekosystem och miljö. Det finns fortfarande möjlighet att dra i bromsen, men det måste göras nu. För oss är det självklart att dra vårt strå till stacken för att bidra till en mer hållbar utveckling. Det gör vi bland annat genom att producera el av rena och förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Genom att kunna erbjuda attraktiva produkter som till exempel fjärrvärme, solcellsanläggningar och en rad olika energioptimeringstjänster, så gör vi det möjligt för våra kunder att leva hållbart. Det tjänar vi alla på.

KORTA EKOLOGISKA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

Byte till

4 350

ledlampor under 2019

Nytt elavtal

TREND

skrot inlämnat för miljöns skull

%

FOSSILFRITT

FÖRETAG

har producerat

kWh sedan juni 2016

2 300

SÅLDA SOLPANELER

110 770

Så många ton koldioxid slipper ni tack vare ett fantastiskt miljösamarbete! Det är vi väldigt stolta över.

Givetvis vill vi tillsammans med våra kunder bli ännu bättre och kunna minska utsläppen ännu mer. Därför fortsätter vi att jobba med smarta energilösningar och egen vind-, vatten- och solproduktion för att det ska vara bra att bo och leva i Varberg.

 

Läs gärna mer i vårt Klimatbokslut nedan.

Med ett hållbarhets- och miljötänk som genomsyrar hela organisationen var det ett steg i naturlig riktning för klädtillverkaren Taiga att installera solceller på taken. När den ekonomiska kalkylen också blev en trevlig läsning var det ingen tvekan.

Med sin största elanvändning på sommaren är de solceller som Långås Potatis installerat på taken en energilösning som klippt och skuren för företaget. En affär som bidrar till bättre lönsamhet och som dessutom förstärker företagets hållbarhetsprofilering.

Genom att Varberg Energi blir ny elleverantör till Deromes samtliga bolag utökar företagen sitt redan goda och långsiktiga samarbete. Ett samarbete som redan burit frukt. 

Genom att Varberg Energi blir ny elleverantör till Deromes samtliga bolag utökar företagen sitt redan goda och långsiktiga samarbete. Ett samarbete som redan burit frukt.

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin