Elhandeln växer

Med stor kundnöjdhet, en ny typ av elhandelavtal och nytillkomna stora företagskunder kan Varberg Energi summera 2019 som ett mycket framgångsrikt elhandelsår. Och med erfarenheten av dessa fina resultat kan vi med tillförsikt blicka in i framtiden.

Året som gått har på många sätt varit ett både händelserikt och framgångsrikt år för vår elhandel. Eftersom elhandeln är en viktig del i vår verksamhet är det naturligtvis lite extra glädjande att lyfta fram positiva resultat från 2019.

Precis som de senaste åren nådde vi under 2019 goda resultat i Svenskt Kvalitetsindex undersökning av energibranschen. Undersökningen visar att kundnöjdheten för branschen som helhet har gått upp och där kammar vi hem hedrande fjärdeplatser på såväl elhandel privat som elhandel företag. 

När det gäller elhandel privat har kundnöjdheten ökat från 72,5 procent till 77,6 procent jämfört med föregående år vilket är en fantastisk utveckling. Också vad gäller lojalitet, image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet har våra siffror förbättrats jämfört med föregående år. 

På företagssidan ger en kundnöjdheten på 71,6 procent exakt samma siffra som under 2018. Däremot så toppar vi nu listan över lojalitet och har därmed Sveriges mest lojala företagskunder. Vi nådde också fina siffror vad gäller image där vi är det bolag som får näst högst betyg av kunderna vad gäller att ta samhällsansvar. Förväntningarna och service har också ökat. Våra kunder tycker också att vi är proaktiva och placerar oss i topp.

 

Kraftig tillväxt

År 2019 blev en milstolpe för oss då vi kunde knyta till oss en del stora företagskunder. Inte minst Deromegruppen som, genom att välja Varberg Energi som ny elleverantör till Deromes samtliga bolag, är vår största elhandelskund i bolagets historia. Något som vi naturligtvis är mycket glada för och hoppas kunna ge ringar på vattnet. Det ger oss självförtroende och kunskaper om vad en så pass stor kund efterfrågar, vilket innebära att vi under kommande år hoppas kunna knyta till oss andra liknande kunder. 

Analytiker Andreas Beck sitter vid sin dator med dubbla stora bildskärmar och analyserar olika filer och program

Andreas Beck är företagets analytiker inom elhandeln.

Överhuvudtaget har vår elhandel sett en kraftig tillväxt i volym de senaste åren. Under 2019 fick vi 8 000 nya kunder vilket gör att vi med totalt cirka 60 000 kunder numera är Sveriges sjuttonde största elbolag. Främst har vi ökat mycket på privatsidan men också genom att göra satsningar framåt på företagssidan. Vi ser med tillförsikt på framtiden och för att fortsätta att kunna ta marknadsandelar förstärker vi vår energihandelsgrupp under 2020.

Vi är stolta över att fortsatt bara sälja förnybar VIVA-el från vatten-, vind- och solkraft. När vi år 2008 lanserade vår VIVA-el var vi första elbolag i Sverige att enbart erbjuda förnybar el både till privatkunder och företagskunder. Något vi nu har gjort i tolv år!

 

Känslobild för vårt varumärke VIVA - liten familj i motljus går barfota i stranddynorna framför havet och njuter av kvällen.

VIVA Trend

I somras lanserade vi vårt nya elavtal VIVA Trend. Ett bekvämt elavtal för våra kunder som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv. Enkelt förklarat är VIVA Trend ett elavtal där vi köper in kundens el på förhand och gör det genom att regelbundet handla en del av kundens elanvändning varje dag. Kundens slutliga elpris grundar sig sedan på vårt genomsnittliga inköp för den aktuella månaden. Med VIVA Trend sprids riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och ger ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.

I takt med att andelen av den svenska elproduktionen som kommer från förnyelsebar energi i framtiden kommer att bli allt större desto större svängningar i elpriset kommer vi att se, eftersom elproduktionen blir mer väderberoende. Det är en av anledningarna till att vi tror att VIVA Trend, som kommer att följa trenderna på marknaden men utan extrema svängningar, lämpar sig väl för den nya tidens elhandel.

Det nya elavtalet har landat väl hos våra kunder och ungefär 10 000 000 kWh av den el vi sålt under året har varit till såväl privatkunder som företagskunder som har valt VIVA Trend.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.