Solenergi perfekt för potatis

Med sin största elanvändning på sommaren är de solceller som Långås Potatis installerat på taken en energilösning som klippt och skuren för företaget. En affär som bidrar till bättre lönsamhet och som dessutom förstärker företagets hållbarhetsprofilering.

Traditionen att odla potatis i halländska Långås har gamla anor. Sprunget ur denna tradition gick år 1994 ett femtiotal bönder samman och bildade det bolag som idag heter Långås Potatis och Rotfrukter AB. Idag består företaget av ett femtiotal ägare, varav ett trettiotal fortfarande är aktiva potatisodlare. 

Potatisarna som till största delen kommer från lokala odlare från trakten mellan Tvååker till Hallandsåsen sorteras, tvättas, skalas och förpackas på företagets anläggningar för att sedan säljas till butiker, restauranger och storkök i hela Sverige.

På företagets anläggningar finns förutom kontor, byggnader för skalning och förpackning av potatis dessutom två kyllager för lagring av potatis. På taken till de två kyllagerbyggnaderna sitter numera drygt 600 solcellspaneler levererade av Varberg Energi. En investering som gjordes under 2019, installerades i oktober samma år och nu i början av 2020, lagom till vårsolen börjar titta fram, är redo att gå i skarpt läge. 

Att ladugårdar och lagerbyggnader med sina stora tak ofta lämpar sig väl för att installera solceller på är ingen nyhet. Men vad som gör att solcellsanläggningen på Långås Potatis kommer särskilt väl till pass är att elanvändningen på företaget är som allra störst under sommarmånaderna då också solcellerna producerar som mest. Det är nämligen under de varma månaderna på året, särskilt i maj månad, det finns mest potatis i kyllagret, och istället för att köpa in elen kan nu Långås Potatis producera sin egen. Något som givetvis är ekonomiskt fördelaktigt för företaget men dessutom en naturlig del i företagets hållbarhetsprofilering.

Drönarbild över fastigheterna och solcellsanläggningen hos Långås Potatis.

Långås Potatis har gott om takyta för sin solcellsanläggning.

– Det är en bra kombination av hållbarhet och ekonomi. Vi jobbar mot hållbarhetslösningar inte bara på ett område utan vad det gäller allt möjligt. Det är en process som pågår kontinuerligt. Och att man dessutom får en ekonomisk effekt utav det är ju självklart en fördel, säger Jesper Sjögren, VD Långås Potatis och får medhåll av styrelseordförande Tore Holmefalk:

– Det blev ett sätt att göra lagringen av produktionen mer hållbar. Kyllagren där vi har potatisen är svår att driva med annat än el och där är solceller ett bra sätt att göra den energiförbrukningen hållbar. Just med den förbrukning vi har gör att det passar väldigt bra med solceller. För ju soligare och varmare det är ute, ju mer el går åt för att kyla lagren.

Porträtt Tore Holmfalk och Jesper Sjögren framför en av transportbilarna.

Tore Holmefalk och Jesper Sjögren ser fram emot vårsolen och nya skördar.

Stor trälåda med potatis åker iväg på en truck

Potatisarna sorteras, tvättas, skalas och förpackas innan försäljning.

Fördelaktig affär

Med en total installerad effekt om 190 kilowatt beräknas de drygt 600 solcellerna täcka ungefär hälften av Långås Potatis totala elanvändning. Eftersom Långås Potatis räknar med att kunna använda stora delar av den producerade elen innebär installationen en ekonomisk kalkyl med svarta siffor. Särskilt med tanke på att tillverkaren garanterar att solpanelerna efter 25 år ska producera minst 80 procent av nyinstallerad effekt.

– Eftersom vi räknar med att kunna nettoavräkna så pass mycket får vi en bra kalkyl på investeringen. Räknat på en payback-kalkyl ska vi på någonstans mellan 5–7 år definitivt ha betalt tillbaka anläggningen, säger Tore Holmefalk.

För Varberg Energis del är solcellsanläggningen på Långås Potatis en av de absolut största vi hittills sålt. Något som naturligtvis är glädjande och som både vi själva och representanterna från Långås Potatis tror kan inspirera andra i liknande sits att också välja solceller.

– Solceller är i ropet nu så det kommer säkert komma upp flera anläggningar. Inte minst på landsbygden. Här finns ofta stora byggnader och stora tak så det lämpar sig bra, säger Tore Holmefalk.

Långås Potatis har i dagsläget ett femtiotal ägare. 

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.