Vinnande samarbete

Genom att Varberg Energi blir ny elleverantör till Deromes samtliga bolag utökar företagen sitt redan goda och långsiktiga samarbete. Ett samarbete som redan burit frukt. Den gemensamma solcellsanläggningen på Deromes husfabrik i Värö tilldelades priset Årets anläggning 2018 av Svensk Solenergi.

Varberg Energis samarbete med Deromegruppen växer sig allt starkare. Hösten 2019 tecknades ett samarbetsavtal där Varberg Energi blir ny elleverantör till Deromes samtliga bolag. Sedan tidigare äger företagen gemensam lokal vindkraft utanför Derome och har ett större och långsiktigt samarbete genom den gemensamma investeringen i en solcellsanläggning på Deromes husfabrik i Värö utanför Varberg.

Som Sveriges största familjeägda träindustri, med 2 200 anställda och en omsättning på åtta miljarder kronor år 2018, är Derome en stor och viktig samarbetspartner där det färska avtalet för Varberg Energi innebär elleveranser motsvarande 70 gigawattimmar per år.

– Derome är den överlägset största elhandelskund som vi fått in. Vi är jätteglada att fördjupa samarbetet med en så pass stor industrikund. Det ger både självförtroende och erfarenhet för att kunna värva fler liknande kunder, säger Staffan Kollberg, säljledare el- och gashandel på Varberg Energi.

Medan huvudavtalet börjar gälla först 2021, och tre år framåt, är samarbetet och portföljförvaltningen tillsammans med Derome redan inlett för att hitta så bra prislägen som möjligt inför leveransstarten.

För Varberg Energis del är det extra glädjande att kunna knyta till sig en stor kund med lokal förankring, där ett gott samarbete redan är etablerat sedan tidigare.

– Även om det är flera olika faktorer som spelar in varför Derome har valt oss som elleverantör tror jag definitivt att en orsak är att vi har ett gott samarbete sedan tidigare på olika områden, säger Staffan Kollberg.

Flygbild över Deromes husfabrik och den stora solcellsanläggningen.

Solcellsanläggningen med 2 242 solmoduler.

Hedersomnämnande

Under 2018 ingick Varberg Energi ett större och långsiktigt samarbete med Derome Plusshus gällande förnybar energi till Deromes nya husfabrik i Värö utanför Varberg. Den mest betydande delen av samarbetet består av en gemensam investering i en stor solcellsanläggning med 2 242 solcellsmoduler som installerats på husfabrikens tak. Solmodulerna beräknas ge en elproduktion på omkring 625 000 kWh per år och därmed täcka en stor del av husfabrikens elbehov. I samarbetet ingår dessutom en pelletseldad panna som ska förse husfabriken med värme. Varberg Energi äger och ansvarar för drift och underhåll av pannan.

Glädjande nog fick anläggningen, Västsveriges största i sitt slag, ett hedersomnämnande som Årets anläggning 2018 av Svensk Solenergi. Madeleine Dragstedt, Varberg Energis affärsområdeschef Marknad och energihandel, var tillsammans med Anders Carlsson, teknisk chef Derome, på plats vid prisceremoni på Chalmers tekniska högskola i Göteborg för att ta emot diplomen. 

Flygbild över pelletspannan utanför husfabriken

Pelletseldad panna för värmen inomhus i husfabriken.

Svensk Solenergis motivering Årets anläggning 2018
”Derome Plusshus nya fabrik i Värö är en modern produktionsanläggning som använder 100 procent förnybar energi genom samarbete mellan lokala aktörer. Trähusfabriken har försetts med solceller – samägda med Varberg Energi – som svarar för hälften av elförsörjningen. Resten kommer från vind- och vattenkraftverk. Varberg Energi svarar även för drift och underhåll av en pelletspanna som står för anläggningens värmeförsörjning. Ett samarbete att ta efter!”

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #12 – Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.