Ekonomisk hållbarhet

Energibranschen står inför stora utmaningar och vi, liksom de flesta andra, påverkas av både låga elpriser och en alltmer hårdnande konkurrens. Det gäller att ha kontroll på kostnaderna, men lika viktigt är att våga satsa på det vi tror på och att fortsätta arbeta för att nå våra uppsatta mål. Vi är ett ekonomiskt stabilt företag och genom att fortsätta ta kloka beslut ska vi vara det även i framtiden.

KORTA EKONOMISKA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

10 259

nya elkunder

under 2019

stycken nyanställda medarbetare under 2019

MNKR I KONCERNBIDRAG TILL VARBERGS KOMMUN

nyanslutna kunder till stadsnätet under 2019

Vi finansierar våra produktionsanläggningar med Gröna lån

 

%

av Varbergs kommuns invånare har nu möjlighet att ansluta sig till fiber

KORTA EKONOMISKA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

10 259

stycken nyanställda medarbetare under 2019

nya elkunder

under 2019

MNKR I KONCERNBIDRAG TILL VARBERGS KOMMUN

nyanslutna kunder till stadsnätet under 2019

Vi finansierar våra produktionsanläggningar med Gröna lån

 

%

av Varbergs kommuns invånare har nu möjlighet att ansluta sig till fiber

I takt med en allt snabbare etablering av elintensiv industri och den kommande utfasningen av fossila bränslen har diskussionerna om elen verkligen kommer räcka till åt alla tagit fart i mediesverige.

I takt med en allt snabbare etablering av elintensiv industri och den kommande utfasningen av fossila bränslen har diskussionerna om elen verkligen kommer räcka till åt alla tagit fart i mediesverige.

Det pågår ofta nya, spännande projekt i Varberg Energis lokaler. Ett av dessa handlar om hur man med hjälp av radioteknik kan få reda på en stor mängd information om samhällsviktiga funktioner. 

När Varberg Energi bestämde sig för att hitta ett nytt serviceupplägg på vindkraften blev det också startskottet för att utmana de gängse uppläggen i branschen. 

När Varberg Energi bestämde sig för att hitta ett nytt serviceupplägg på vindkraften blev det också startskottet för att utmana de gängse uppläggen i branschen. 

Hållbarhet har tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dagens samhälle ökar kraven på ett hållbart företagande hela tiden och en följd av det är att  vi behöver nya sätt att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete.

Förvaltningsberättelse och bokslut – en översikt över vårt företags utveckling och resultat.

Förvaltningsberättelse och bokslut – en översikt över vårt företags utveckling och resultat.

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin