Avtal med många vinnare

När Varberg Energi bestämde sig för att hitta ett nytt serviceupplägg på vindkraften blev det också startskottet för att utmana de gängse uppläggen i branschen. Resultatet blev ett kontrakt med Deutsche Windtechnik som kom att rita om kartan för fullserviceavtal för vindkraften i hela Sverige.

I februari 2017 tecknade Varberg Energi ett fullserviceavtal med Deutsche Windtechnik om totalt 30 olika vindkraftverk. Upprinnelsen var pressad lönsamhet på vindkraftssidan och missnöje med de befintliga avtalen där kvaliteten på serviceleveransen var högst varierade. Medan servicen på en del parker fungerade friktionsfritt fanns det andra där servicen inte alls fungerade som den borde. Problem återkom ideligen med driftstörningar och produktionsbortfall som följd.

– Vi och andra ägare, för det rörde inte bara våra verk, var klart missnöjda. Vi tyckte inte som läget var då att det fungerade bra och bestämde oss för att ta ett lite större grepp. Genom att gå ihop med ett antal andra ägare fick vi en portfölj av vindkraftverk som vi hoppades skulle vara intressant för någon aktör att satsa på, berättar Varberg Energis vd Björn Sjöström.

Han beskriver den tidigare situationen som att tillverkarna nästan undantagslöst också skötte servicen av sina egna verk. Marknaden saknade tredjepartsleverantörer av service, vilket innebar att vindkraftägarna ofta var helt i händerna på tillverkarna. Det höll dock på att förändras. I september 2016 hade Deutsche Windtechnik, en märkesoberoende leverantör av servicetjänster, börjat etablera sig i Sverige. En stor aktör ute i Europa med mångårig erfarenhet och kunskap om fullservice av flera olika vindkraftsfabrikat.

Sagt och gjort samlade Varberg Energi ihop ett antal vindkraftägare och fick mandat att driva en process om att omforma serviceavtalen. Det ledde till en omtumlande process som i slutändan kom att rita om kartan för fullserviceavtal i hela vindkraftsverige. Prisnivåerna tredjepartsleverantören Deutsche Windtechnik kunde erbjuda hade marknaden inte varit i närheten av tidigare.

 

Närbild underifrån på ett vindkraftverks rotorblad och maskinhus mot en klarblå himmel

Deutsche Windtechnik har givit oss lägre servicekostnader och ökad tillgänglighet.

– Det rörde sig om kostnadssänkningar i storleksordningen kring 20 procent. Tillsammans med bättre villkor i servicepaketen gjorde det att det inte gick att diskutera med våra befintliga leverantörer. Vi handlade upp DWT och har varit jättenöjda sedan dess. Vi visste att vi skulle få lägre kostnader när vi tecknade kontraktet men ser också att de hållit vad de lovat och levererat en högre tillgänglighet på de anläggningar de ansvarar för, säger Björn Sjöström.

Sedan avtalet skrevs i februari 2017, på sammanlagt 30 vindkraftverk från olika tillverkare, har Deutsche Windtechnik vuxit avsevärt i Sverige, med flera vunna upphandlingar i kölvattnet efter överenskommelsen med Varberg Energi.

– Det är en glädjande utveckling att det finns flera fristående service leverantörer på marknaden. Vårt avtal med Deutsche Windtechnik har givit oss lägre servicekostnader samtidigt som tillgängligheten har ökat. Vi är mycket nöjda med dem och de har alltid levererat vad de lovat. Dessutom har avtalet med Deutsche Windtechnik pressat andra leverantörer att faktiskt sänka sina service priser, säger Carl Silfverschiöld ansvarig för Fjärås vindpark strax söder om Kungsbacka.

 Med några års erfarenhet av avtalet kan Varberg Energi se att tillgängligheten på de berörda vindkraftverken har blivit högre, produktionsbortfallet mindre och därmed marginalerna och effektiviteten på drift och underhåll bättre än tidigare. Och vinnarna är fler än bara Varberg Energi berättar Björn Sjöström:

– Vårt samarbete med Varberg Energi visar tydligt att vårt koncept med kundanpassade fullserviceavtal har bidragit till att branschen blivit mer lönsam och kan fortsatta växa. Idag är vi strax över 20 anställda som arbetar med service och underhåll för nästan 150 vindkraftverk runt om i Sverige tillverkade av Vestas, Siemens, Gamesa, Nordex och Enercon, säger Linus Sturesson, VD för Deutsche Windtechnik.

Fakta: 

I februari 2017 skrev Varberg Energi ett fullserviceavtal med den märkesoberoende tjänsteleverantören Deutsche Windtechnik som fick i uppdrag att utföra service påsammanlagt 30 olika vindkraftverk från tillverkarna Vestas (23 verk av modellen V90) och Gamesa (7 verk av modellen G90), med option för ytterligare tolv vindkraftverk.

Serviceavtalen som i initialstadiet är begränsade till tio år omfattar ett komplett fullserviceavtal inklusive rotorblad och byte av större komponenter. I detta sammanhang föreligger en intention att förlänga avtalen fram till det 20:e driftåret.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Läs mer om vårt arbete med målen.