LoRa – radioteknik som underlättar

Soptunnor som själva talar om när de behöver tömmas, uppgifter om lediga parkeringsplatser och larm om vattenläckage eller bristande vattenkvalitet. Det är bara några exempel på vad radiotekniken LoRa skulle kunna användas till.

Det pågår ofta nya, spännande projekt i Varberg Energis lokaler. Ett av dessa handlar om hur man med hjälp av radioteknik kan få reda på en stor mängd information om samhällsviktiga funktioner. Allt från om hur luftkvaliteten är i lokaler, om det finns läckage på inkommande vatten i någon fastighet eller om det finns lediga parkeringsplatser runt om i Varberg. Projektet är i tidig utbyggnadsfas och just nu för vi diskussioner med bland annat kommunen och andra kommunala bolag om hur tekniken kan komma till användning i deras verksamheter.

LoRa (Long Range) eller LoRa-WAN kallas radiotekniken, från början framtagen i Frankrike. Med hjälp av sensorer, utplacerade på olika byggnader eller annan samhällsinfrastruktur, som kommunicerar med gateways strategiskt utplacerade runt om i Varbergsregionen, kan denna radioteknik ge en lång rad olika mätvärden som kan underlätta vardagen för till exempel företag. Det kan handla om mätvärden om temperatur, luftfuktighet, vattenförbrukning eller något så vardagligt som fyllnadsgraden av kommunens sopkärl.

Kollega arbetar på toppen av ett vindkraftverk. En LORA-antenn sitter på toppen tillsammans med andra antenner och med en vidunderlig utsikt över motorvägen och landskapet.

Högt upp, i stad eller på landsbygden, sitter våra LoRa-antenner (till höger).

Några av de största fördelarna med LoRa-tekniken jämfört med annan radioteknik, eller för den delen Bluetooth eller Wi-Fi är den extremt långa räckvidden, den långa batteritiden och möjligheten för en enda gateway att kommunicera med ett stort antal sensorer. Allt till ett relativt lågt pris. Dessutom sänder LoRa i ett radiomönster som är gjort för att nå långt och ta sig igenom även tjockare material.

Genom att LoRa-sensorerna går i djupsömn mellan varje sändningstillfälle, som beroende på önskat mätvärde kan vara förprogrammerade till att ske allt från varje timme till med flera månaders mellanrum, är tekniken extremt batterisparande och det är inte ovanligt med batteritider på tio eller tjugo år. Däremot är bandbredden begränsad, vilket gör att dataöverföring med exempelvis kamerabilder inte är möjligt med tekniken.

Ett konkret exempel som redan testats i samarbete med kommunen är mätning av temperaturer i kyl- och frys på kommunens förskoleverksamheter. Instängda i kyl- och frysutrymmen tar sig LoRa-sensorernas signaler ut och kommunicerar med någon av de gateways som redan idag finns utplacerade i Varbergsregionen och kan med jämna mellanrum visa exakt temperatur. Ett annat möjligt exempel kan vara sensorer som sätts på lutande träd för att larma om lutningsgraden ändras och någon åtgärd behöver göras. Ytterligare ett användningsområde kan vara för byggföretag som vill hålla koll på fuktvärdet i ytlagren på sina pågående byggnadsprojekt.

Praktiska utmaningar

Även om det för Varberg Energis del inte är ett självändamål att vara tjänsteportföljägare, är tekniken ännu ny och vi tar gärna en ledande roll för att den ska kunna förverkligas i Varberg.

– Vi vill precis som vi gjort med vårt stadsnät egentligen inte producera tjänsterna. Vi vill bara ha en plattform som är öppen för alla att åka på. Men när något är nytt behöver man ha någon som håller i taktpinnen. Så initialt får vi kanske köpa sensorerna och bjuda lite mer på integrationer för att få kommunen och andra aktörer att förstå vinsten med LoRa. Men när det börjar självrulla är det inte tanken, som det ser ut nu, att vi ska sköta mer än själva transporten och ha driftansvaret för själva nätet, säger Mattias Svahn, enhetschef Affärsområde IT.

Porträtt av Mattias Svahn i kornblå skjorta, lutar sig framåt mot ett våningsstaket i vår entréhall.

Mattias Svahn är med och utvecklar LoRa-tekniken i Varberg.

Några av utmaningarna med projektet kan vara att hitta rätt sensortillverkare som kan leverera en produkt med tillförlitliga mätresultat för önskat användningsområde och tillräcklig batteritid. För att försöka lösa problem och frågeställningar som dessa arbetar Varberg Energi tätt med tillverkare och andra aktörer för att undersöka behovet och önskade användningsområden redan i ett tidigt skede. Arbetet sker inte minst i en grupp kallad IoT och spetsteknik där, förutom representanter för Varberg Energi och Varbergs kommun, också räddningstjänsten, trygghetsteamet och flera andra kommunala forum ingår.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.