Verktyg för hållbarhet

När man talar om hållbarhet brukar man säga att det har tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dagens samhälle ökar kraven på ett hållbart företagande hela tiden och med ökade krav behöver vi nya sätt att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete. Ibland är det lättare att mäta hållbarhet och ibland svårare. 

Gemensamt är dock att allt vi gör behöver vi följa upp och vi behöver ha bra verktyg för att mäta och se resultatet av vårt arbete. Vi följer upp på såväl övergripande nivå som på detaljnivå. Vi mäter till exempel hur vi bidrar till mindre miljöpåverkan, antal riskobservationer vi har i vår verksamhet eller hur nöjda våra kunder är.

Det är också viktigt att se samband mellan våra olika aktiviteter och hur de bidrar till helheten. Till vår hjälp har vi ett antal olika verktyg – läsa gärna med om dem här:

Brett och högt plaströr fullt med färgglada plastbollar upp till en svart gräns

Färgglada bollar visar hur många riskobservationer personalen gjort.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål är vägledande i världens länders åtagande med att etablera en tydlig plan för det arbete som är nödvändigt att göra fram till 2030, för att utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Varberg Energi vill givetvis bidra till en hållbar och rättvis framtid.

I vår hållbarhetsredovisning för 2019 har vi valt att lyfta de hållbarhetsmål som vår organisation bidrar till.
Läs mer om vårt arbete med målen.