Social hållbarhet

För oss innebär socialt ansvarstagande om att bry sig om. Det innebär till exempel att se alla människors lika värde, oavsett hudfärg, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller nationalitet. Det handlar om självklara mänskliga rättigheter helt enkelt. Här gör vi redan en del, men nu vi vill göra ännu mer. Det innebär också att på bästa sätt förvalta det uppdrag som Varbergs kommun gett oss – det att se till så att vi som bor här kan känna oss trygga genom att allt det där vardagliga och viktiga fungerar. Det som handlar om sånt som bra och fungerande gatubelysning, ett stabilt elnät som gör att vi sällan, eller i princip aldrig, har några strömavbrott. Att alla kan ha det varmt och skönt inomhus och att vi kan ha kontakt med hela världen via tv och internet. Sånt som vi kanske ofta tar för givet – just för att det fungerar.

KORTA SOCIALA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

Omtanke
ger energi

Pristagare 2019

VI LYSER UPP

VARBERG

med

12 700

belysningspunkter

skadefria dagar för

personalen

utan sjukskrivning

Jämställt
LEDNINGSTEAM

Vi stödjer det lokala föreningslivet

KORTA SOCIALA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

Omtanke
ger energi

Pristagare 2019

VI LYSER UPP
VARBERG

med

12700

belysningspunkter

skadefria dagar för personalenutan sjukskrivning

Jämställt
LEDNINGSTEAM

Vi stödjer det lokala föreningslivet

KORTA SOCIALA HÅLLBARHETSFAKTA OM OSS

Omtanke
ger energi

Pristagare 2019

VI LYSER

UPP

VARBERG

med

12700

belysnings

punkter

skadefria dagar för

personalen

utan sjukskrivning

Jämställt
LEDNINGSTEAM

Vi stödjer det lokala föreningslivet

För trettonde året i rad gav vi ett bidrag till ett lokalt projekt eller en förening som med omtanke arbetar för att hjälpa andra. I år delades gåvan ut till Ett mjukare Varberg som lyfter fram och pratar om de utmaningar dagens unga möter i vårt digitala samhälle.

Konkurrenskraft genom öppenhet är ett av ledorden bakom företagsnätverket Öppna företag. Värderingar som bygger på att olikheter i ålder, sexuell läggning, kultur och etnicitet är en tillgång för företags initiativförmåga och lönsamhet.

”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund”. Likt den välkända julsången lyste Varberg Energi upp Varbergs gator under den mörka årstiden när vi satsade stort på vinterbelysningen.

”Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund”. Likt den välkända julsången lyste Varberg Energi upp Varbergs gator under den mörka årstiden när vi satsade stort på vinterbelysningen.

En bransch för alla

I den traditionellt mansdominerad energibranschen kan Varberg Energi glädja sig åt att vi under 2019 rekryterat två kompetenta kvinnliga medarbetare till utesidan. 

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin