En bransch för alla

I den traditionellt mansdominerad energibranschen kan Varberg Energi glädja sig åt att vi under 2019 rekryterat två kompetenta kvinnliga medarbetare till utesidan. Jouline Svensson, anläggningsarbetare och Lena Olsson, drifttekniker på vårt fjärrvärmeverk.  – Jag brukar säga att det behövs mer kvinnor i så kallade manliga yrken och energibranschen är framtiden, säger Lena Olsson.

Av totalt 115 anställda på Varberg Energi under 2019 var 33 procent kvinnor. Enligt en omfattande rapport framtagen av Energy Competence Center (ECC) i samarbete med Mälardalens högskola, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige, där de kartlagt jämställdhet och mångfald i energibranschen, var motsvarande siffra 23,5 procent för branschen som helhet år 2017.

Den ojämna könsfördelningen beror bland annat på att få kvinnor utbildar sig till yrken som utgör en del av Varberg Energis organisation. Inte minst på elnät- och entreprenadsidan där mansdominansen närmast är total. Visserligen har det gjorts framsteg på senare tid för att bryta de traditionella könsrollerna men det finns fortfarande mycket att jobba med. Inte minst att få fler kvinnor att intressera sig för branschen. Något såväl branschorganisationerna som vi själva arbetar med. I vårt fall bland annat genom våra samarbeten med skolor som Peder Skrivare-gymnasiet och Campus Varberg.

Med detta i åtanke är det extra glädjande att två av våra nyaste medarbetare på utesidan är kvinnor. Jouline Svensson är anläggningsarbetare som direkt efter studentexamen från bygg- och anläggningsprogrammet på Peder Skrivares skola fick arbete på Varberg Energi. Lena Olsson sadlade om efter många år i handeln, utbildade sig till energitekniker på Campus Varberg och började jobba här hos oss. Även om de två medarbetarnas väg in i energibranschen har sett väsentligt annorlunda ut är de rörande överens om att vår bransch, trots att den kan uppfattas som ganska konservativ, passar lika bra för kvinnor som för män.

– Även om det är mycket män på arbetsplatsen är man inte annorlunda på något sätt bara för att man är kvinna. Jag har blivit bra bemött och det har fungerat hur bra som helst, säger Jouline.

– Jag har alltid jobbat med mycket män och bemötandet här är bra. Jag tror inte det handlar så mycket om man är kvinna eller man utan snarare om hur man är som person. Man ska inte begränsa sig för att man tror att man inte kan yrket bara för att man är kvinna för så är det absolut inte, säger Lena.

 

Lena Olsson framför vår solcellsanläggning Solsidan

Lena Olsson utbildade sig till energitekniker och fick jobb hos oss. 

Även Jouline Svensson är inne på samma spår, fler kvinnor borde söka sig till energibranschen:

– Jag tycker absolut att man ska testa. Man behöver inte vara rädd för att inte orka, säger Jouline.

Arbetar för mångfald

För Varberg Energi är det viktigt att arbeta för mångfald på arbetsplatsen. Det gäller inte bara jämlikhet mellan könen utan också en blandning av olikheter såsom kulturer, etniciteter och åldrar. Mångfald berikar arbetsklimat, dialog och beslutsfattande genom olika perspektiv och infallsvinklar. Det är något vi är övertygade om ökar attraktionskraften för oss som företag och gör vår arbetsplats mer intressant, öppen och tillåtande. Vilket i sin tur ger ringar på vattnet genom att locka nya personer till oss, som i sin tur kan bidra med ytterligare idéer och perspektiv.

– Det är något vi tänker på i allt vi gör, ett förhållningssätt vi har med oss när vi tar in praktikanter, rekryterar medarbetare, är ute och informerar om vår bransch samt i styrgrupperna vi är aktiva i. Men det rör sig snarare om en inställning i organisation och hos medarbetarna än om ett faktiskt mätetal, säger Charlotte Larsson, HR-chef Varberg Energi.

Jouline Svensson öppnar en lucka på sitt arbetsfordon och tittar i kameran

Jouline Svensson kom in som anläggningsarbetare direkt efter studenten.

Mångfald gynnar innovation

Att energibranschen fortfarande är mansdominerad beror inte minst på samhällsstrukturer. Bland annat på hur olika yrken traditionellt kopplats till kön och ungas val därefter gällande utbildning och karriär. Men strukturerna går att förändra. Inte bara vad gäller jämställdhet utan också gällande mångfald på andra plan, vilket gynnar utvecklingen och innovation på företaget.

– Det är viktigt att vi medvetet hela tiden tar steg framåt som gör att vi tar oss till ett annat läge. Det upplever jag att vi och våra kontaktytor, bland annat skolorna vi samarbetar med, gör. De är duktiga på att lyfta detta perspektiv, säger Charlotte Larsson.

Ytterligare en faktor som kan bidra till företagets långsiktiga jämställdhetsarbete är vår jämlika sammansättning av ledningsgruppen. Under 2019 har vår ledningsgrupp bestått av fem kvinnor och fem män.

– Att ledningsgruppen är jämställd gör att vi får ta del av fördelarna av att ha med oss olika perspektiv in i frågeställningarna. Styrningen blir en annan jämfört med om så inte hade varit fallet, säger Charlotte Larsson.

Fakta:

I juni 2019 publicerades rapporten Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring som ger en helhetsbild av energibranschens förändring avseende åldersdemografi, utbildnings- och härkomstutveckling, forsknings- och utvecklingsintensitet och branschens allmänna attraktionskraft. Bland mycket annat kartlade den omfattande rapporten, framtagen av Energy Competence Center (ECC) på uppdrag av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola, jämställdhet och mångfald i energibranschen.

Jämförelsetalen som gjorts mellan 2007 och 2017 visar att det är lång väg kvar innan energibranschen blir jämställd. År 2007 var andelen män respektive kvinnor utifrån samtliga anställda 23,4 procent kvinnor. Tio år senare, år 2017, förhöll sig siffran på nästan exakt samma nivå, 23,5 procent kvinnor.

När det gällde chefer på alla nivåer var siffran för 2017 22,2 procent, en ökning med 6,6 procentenheter, från 15,6 procent år 2007.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #5 – Jämställdhet och #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.