Varberg Energis affärsfilosofi – Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – genomsyrar allt vi gör i vardagen. Vi ska utveckla tjänster och produkter som förenklar för kunden och kundens kund att medverka till ett hållbart samhälle. De ska baseras på våra energioptimeringstjänster, förnybar el- och värmeproduktion samt vår infrastruktur; el-, gas- och fjärrvärmenät samt IT-nät.

Att bygga ut fibernät och fjärrvärmenät men även förnybar elproduktion och framtidssäkra vårt elnät samt ha god anläggningskännedom är viktigt för vår framtida utveckling. Vi ska vara ett företag med långsiktiga och förtroendefulla relationer och vi arbetar gärna med partners för att lösa vårt uppdrag. Alla våra medarbetare ser till att strategierna blir verklighet och generar god lönsamhet.

Strategisk plattform

Den växande kraften i en hållbar och levande organisation

Översikt vår strategiska plattform, utformad som en pyramid och ett träd - strategin

Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten. Det är vår affärsfilosofi helt enkelt.

Vår strategi är att förbättra våra arbetssätt, effektivisera samt vässa vårt samarbete, internt och externt, för att leverera lönsamma tjänster och produkter. 

Vår strategi är att förbättra våra arbetssätt, effektivisera samt vässa vårt samarbete, internt och externt, för att leverera lönsamma tjänster och produkter.

Vi arbetar systematiskt med innovation genom brett eget engagemang och med externt stöd. Vi vill tänka fritt och testa idéer. Ambitionen är att nu se vad kunderna behöver om några år, men som de inte vet själva än. 

Varberg med omnejd är vår största marknad och i takt med att staden växer blir kunderna fler och fler. För att fortsätta den positiva tillväxten ser vi kontinuerligt över våra erbjudanden och lägger fler hållbara tjänster till vår portfölj. 

Varberg med omnejd är vår största marknad och i takt med att staden växer blir kunderna fler och fler. För att fortsätta den positiva tillväxten ser vi kontinuerligt över våra erbjudanden och lägger fler hållbara tjänster till vår portfölj. 

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin