Strategi – Innovation

Vi arbetar systematiskt med innovation genom brett eget engagemang och med externt stöd. Vi vill tänka fritt och testa idéer. Ambitionen är att nu se vad kunderna behöver om några år, men som de inte vet själva än. Genom ett nära samarbete med partners och kunder undersöker vi om vi kan utveckla nya tjänster för en mer hållbar vardag.

Vår bransch förändras i snabb takt, särskilt genom digitalisering, och för att Varberg Energi ska kunna möta framtiden på bästa sätt måste vi vara med och driva utvecklingsprojekt framåt. Vi måste vara innovativa. För oss handlar innovationsarbete först och främst om samarbete. Det är tillsammans – med kollegor, kunder och samarbetsparter – vi blir inspirerade och det är så våra bästa idéer föds.

Vi driver ett aktivt innovationsarbete där alla medarbetare har möjlighet att komma med sina idéer till vår innovationsgrupp. Framförallt försöker vi att prata om innovation och förändringsarbete i hela vår organisation.

Nyskapande samarbeten

Genom vårt projekt InQb har vi dessutom fått ytterligare ett tillfälle att öppna upp för nyskapande samarbeten med andra företag och innovatörer, främst inom områdena energi och IoT. InQb ger möjlighet för exempelvis startups och teknikstudenter att skapa testprojekt tillsammans med oss för att se om en idé bär i verkligheten.

Målsättningen är att vi inom ramen för InQb ska få fram smarta tjänster och produkter som leder till ny nytta för oss alla. Det kan handla om allt från laddinfrastruktur till energioptimering. Vid eventet Silicon Halli passade vi på att prata innovation med våra kunder och få viktig feedback.

Men det är inte bara vi som aktivt bjuder in externa samarbetsparter i våra diskussioner. Under året har vi också haft möjlighet att vara med på Ignite-forum i både Borås och Stockholm. Där träffade vi ett antal nystartade företag som presenterade sina idéer för oss och som gjorde en strategisk matchmaking.

Närbild av en hand som håller i en elladdare nära luckan och ska tanka elbilen

Vi har samarbetat med Chargenode i utvecklingen av ett nytt elbilladdningssystem.

Att ta avstamp i kundernas behov för att hitta vägen fram blir allt viktigare. Frågor som ”Varför finns vi?”,”Vad är det vi ska erbjuda våra kunder i framtiden?” och ”Vad betyder det här utifrån ett mänskligt perspektiv?” har varit i fokus de senaste åren.

Under året har vi bland annat samarbetat med Chargenode och varit med i utvecklingen av deras test av ett helt nytt elbilsladdningssystem där både kostnad, funktion och användning förenklas avsevärt. Detta genom att installera laddsystem istället för enskilda stolpar eller boxar.

Vi har också siktat mot nästa generations vindkraftverk och inlett ett samarbete med Modvion som inriktat sig på modulära torn i förnyelsebart laminerat trä. En lösning som ger samma styrka som stål men lägre vikt. Tornen möjliggör logistiken för betydligt högre vindkraftverk och materialet lagrar koldioxid nog för att göra vindkraft klimatpositivt från start. Nu ser vi fram emot fortsättningen på vårt samarbete!

Ett ny typ av samarbete inleddes också med en av nordens största transportgrupper- buss- och tågreseföretaget VY. De sökte en partner som kunde ta ett helhetsgrepp kring deras energifrågor som till exempel elhandelsavtal och energioptimering för samtliga deras anläggningar i Sverige. En utmaning som vi gärna arbetar med!

Västerport – platsen där vi skapar kraft

Varbergs nya stadsdel Västerport utgör en enorm möjlighet för nytänk – en helt ny stadsdel mitt i staden. Vilket tillfälle! Här vill vi vara med i att skapa en urban, intuitiv och inkluderande stadsdel. I stadsdelen skall det vara lätt att göra rätt – både för miljön, medmänniskorna och individen.

Men vi ser många utmaningar för att nå dit. Flera av de stora samhällsförändringar vi upplever idag påverkar staden – den åldrande befolkningen, klimatförändringar och digitaliseringen. Varbergs kommuns planering är i full gång och i framtiden kommer 2 500 nya lägenheter att byggas i området.

Läs mer på vår hemsida om visioner, nytänkande, möjligheter och innovationer.

Stämningsbild, illustration över en skatepark och skateare i motljus med havet bakom

Vi vill bidra till att Västerport blir ett fantastiskt ställe att bo på.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.