Strategi – Position

Varberg med omnejd är vår största marknad och i takt med att staden växer blir kunderna fler och fler. För att fortsätta den positiva tillväxten ser vi kontinuerligt över våra erbjudanden och lägger fler hållbara tjänster till vår portfölj. Att förstärka våra varumärken och se till att de är välkända och positivt laddade är viktigt för vår utveckling.

Varberg Energi har en stark position på den lokala marknaden och den vill vi värna. Det är viktigt att varbergarna har en långsiktig lokal partner att vända sig till i energi- och it-frågor. Vi vill fortsätta att göra det attraktivt att bo och verka i Varberg med omnejd.

En stor del av vår expansion har det senaste året skett inom vår elhandelsverksamhet. Vi har tagit marknadsandelar och vår kundportfölj har nu vuxit till drygt 60 000 kunder.

Att nya kunder är mindre nöjda kunder är en utmaning som vi har arbetat aktivt med i vår elhandelsverksamhet. I Svensk Kvalitetsindex mätning bland privatkunder visade det sig att vårt arbete har gett resultat. Våra kunder upplever en ökad nöjdhet samtidigt som vi har ökat vår kundportfölj avsevärt.

Varberg Energi har en stark position på den lokala marknaden och den vill vi värna. Det är viktigt att varbergarna har en långsiktig lokal partner att vända sig till i energi- och it-frågor. Vi vill fortsätta att göra det attraktivt att bo och verka i Varberg med omnejd.

En stor del av vår expansion har det senaste året skett inom vår elhandelsverksamhet. Vi har tagit marknadsandelar och vår kundportfölj har nu vuxit till drygt 60 000 kunder.

Att nya kunder är mindre nöjda kunder är en utmaning som vi har arbetat aktivt med i vår elhandelsverksamhet. I Svensk Kvalitetsindex mätning bland privatkunder visade det sig att vårt arbete har gett resultat. Våra kunder upplever en ökad nöjdhet samtidigt som vi har ökat vår kundportfölj avsevärt.

Stadsnätet – net@seaside fortsätter att växa och idag är det drygt 19 000 hushåll som är anslutna till vårt stadsnät i Varbergs kommun med omnejd. Från Stråvalla i norr, till Horred i öster och till Lilla Ljungby i söder. Under året har vi anslutit 1 500 nya kunder till stadsnätet.

Vår affärsfilosofi att vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har lagt grunden för våra senaste satsningar som solcellspaket och laddinfrastruktur. Att vara ett lokalt attraktivt alternativ för de som vill vara självförsörjande på el känns självklart och att kunna tillgodose kundernas behov av laddmöjligheter för egna elbilen såväl hemma som borta är en spännande utveckling.

InQb ger nya möjligheter

Vi vill fortsätta stärka våra varumärken och det är helt avgörande att de har de egenskaper som behövs för att växa och nå goda kundrelationer. Under året har vi fortsatt att utveckla vårt varumärke– inQb – här vill vi fokusera på nya idéer, innovation och partnerskap för fortsatt utveckling inom energi och IoT.

Vårt fibernät fortsätter växa och under 2019 blev 1 500 nya kunder anslutna.

Den här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.