Vår omvärld

Delningsekonomin växer som ett alternativ för konsumenter som föredrar tillgång framför ägande och den yngre generationen driver på. Vilka är egentligen trenderna som påverkar vår omvärld och hur agerar vi i förhållande till dessa? Detta är en utmaning för oss alla men också en chans till utveckling, öppenhet och nya möjligheter.

Fossilfritt samhälle

Vårt samhälle och vår miljö står inför stora utmaningar. Globalt stiger temperaturen och det förändrar vårt klimat. Det kommer alltfler rapporter om ökande psykiska ohälsa. FN:s 17 globala hållbarhetsmål som antogs 2015 har tydliggjort vilka åtgärder som krävs för att nå fram till en mer hållbar värld 2030. Näringslivet har en stor roll för att nå målen. Vi har en stark historia när det gäller hållbarhet och vi vill vara med och vara en del av lösningen.

 

Digitalisering

Digitalisering spås vara den faktor som kommer att förändra vårt samhälle mest de kommande åren. Det kommer att påverka hur vi gör saker, hur vi hittar lösningar och hur vi kommunicerar. Digitalisering kommer att leda till nya sätt att göra affärer på, men det handlar också om att ge kunden en bättre upplevelse i kontakten med oss. Digitalisering sätter också fokus på informationssäkerhet.

Vår VD Björn Sjöström står framför en publik och välkomnar till föreläsning

VD Björn Sjöström bjuder in till innovativ dialog.

Decentralisering

Innovationsutvecklingen går allt snabbare och nya affärsmodeller tar plats och förändrar värdekedjan. Det ställs krav på nya typer av samarbeten för att skapa den affärsnytta som efterfrågas. Kunderna efterfrågar transparens och en helhetssyn där service får allt större betydelse. I takt med att kundernas förväntningar på oss och våra tjänster förändras ställs det också nya krav på vilken kompetens vi behöver för att anta utmaningen.