Styrning och organisation

Vi är drygt 115 medarbetare på Varberg Energi. Verksamheten bedrivs i två bolag – moderbolaget Varberg Energi AB och det helägda dotterbolaget Varberg Energimarknad AB. Vi ägs till 100 % av Varbergs Stadshus AB.

Våra ägare styr via ägardirektiv där det framgår att vårt uppdrag är att se till att kommunens invånare ska ha trygga leveranser av el, värme och it-lösningar. Båda bolagen har politiskt tillsatta styrelser som aktivt tar del i den framtida utvecklingen av våra verksamheter.

Styrningen sker bland annat genom vår affärsplan som beslutas av styrelsen, den gäller fem år framåt i tiden. Vi arbetar för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara och våra policies och certifieringar är vår kompass i vårt arbete med att göra det attraktivt att bo och verka i Varbergs kommun.