Ingen affärsidé och ingen vision

Möjligen är vi det enda bolaget som istället för att vässa affärsidén och visionen ytterligare i tider av stark förändring tagit bort dem. Varför kan man undra, svaret är just därför.

Vi är mitt i en omställning som vi inte riktigt vet vart den tar oss. Drivkrafter som ett fossilfritt samhälle, decentralisering och digitalisering inte bara påverkar de flesta branscher utan börjar också sudda ut gränserna mellan dem. Det bli svårt att säga om vi tillhör energi-, transport eller telekombranschen. Branschglidningarna skapar ny affärslogik och innovationsutrymme.

Vad som är rätt väg framåt i ett landskap med många regulatoriska förändringar, frågor kring cybersäkerhet, flexibilitets- och kapacitetsutmaningar och det mest väsentliga, nya och andra förväntningar från oss själva, alla intressenter och inte minst våra kunder, ger ständigt nya svar. Både utvecklande och utmanande för alla medarbetare och för oss som företag att hänga med i.

Det är oerhört både utmanande och stimulerande att vara del av den här förflyttningen. Under 2019 har vi ökat våra ansträngningar genom att ta in medarbetare med ny kompetens, driva på vår digitala verksamhetsutveckling, fortsätta söka utvecklande samarbete och med fokus på vad andra branscher gör samt våra kunder och partners.

Tillsammans med Chargenode har vi utvecklat ett nytt laddkoncept för fordon vilket lanserades vid eCarExpo mässan i december, tillsammans med Modvion arbetar vi med att förverkliga världens högsta träkonstruktion, ett vindkrafttorn i trä på 110 meter. Innovation och Hållbarhet vill vi ska fortsätta vara vårt signum.

 

Hur var det då med affärsidé och vision?

Vi har istället mejslat ut varför Varberg Energi finns, vilket värde vi levererar till människor och vad vi tjänar pengar på. Vår tro är att detta kommer att vara en bättre ledstjärna i det sammanhang vi befinner oss.

Varberg Energi finns till för att vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom att erbjuda en enklare vardag för människor med värme, ljus, el, bredband mm. Intäkter får vi via grader C, kWh, mbit/s, lumen och tjänster kopplade till kommunikation och effektivare energianvändning. Fokus på Varför, Hur och Vad!

Vi tycker det här är precis rätt ställe att vara på!

 

/Björn Sjöström
VD, Varberg Energi